Årets influensavaksine kommer vanligvis i løpet av oktober. Vårt mål er å vaksinere alle over 67 år og alle hjerte/lungesyke, diabetikere og pasienter med svekket immunforsvar.

På folkehelseinstituttets nettsider: https://fhi.no/sv/vaksine/ får du oppdatert informasjon om vaksiner og vaksinasjon.

For reisevaksinasjon anbefaler vi å ta kontakt med vaksinasjonskontoret i kommunen på telefon: 715 74 900.