Ny løsning i Helsenorge

I 2021 og 2022 vil Frei legesenter være med i et prosjekt i regi av Helsedirektoratet, hvor formålet blant
annet er å bedre sortering og prioritering av henvendelser hos fastlegen og forbedre kvaliteten på
konsultasjoner, både digitale og ved legekontoret.

Fra 23.11.21 vil derfor Helsenorge se litt annerledes ut for våre pasienter. Ved bestilling av time og e-
konsultasjon vil man først måtte fylle ut et skjema med spørsmål om hva timen gjelder.

Informasjonen gir viktig informasjon om hva legetimen gjelder og hjelper til med å tilpasse type kontakt
og hastegrad samt er lesbar for legen i forkant av konsultasjonen.
Dette er et prosjekt som skal være med på å gjøre e-konsultasjoner bedre og mer effektive.

Vi håper pasientene våre bidrar til utvikling av dette systemet. Både positive og konstruktive
tilbakemeldinger mottas med takk.