Informasjon til sjømann i forkant av undersøkelse for Helseattest.

Følgende dokumenter skal vises frem før helseundersøkelsen starter:
1. Identifikasjon: Enten Førerkort, Pass, Sjømannsbok eller Bankkort med bilde (max 10 år gml
bilde).
Følgende dokumenter bør tas med dersom relevant.
2. Siste utstedte Helseattest eller Udyktighetserklæring.
3. Relevante rapporter fra andre helseinstitusjoner eller leger.
4. Uttalelse fra arbeidsgiver.
5. Utfylt egenerklæring om helse (fås utlevert før legetimen og signeres inne hos legen).

Følgende undersøkelser blir gjort rutinemessig under helseundersøkelsen.

1. Gjennomgang av ID og dokumenter.
2. Urinprøve
3. Blodprøve (SR og Hb)
4. Hørselstest
5. Synstest
6. Generell legeundersøkelse.

Ytterligere undersøkelser kan bli gjort ved behov (f.eks EKG, Spirometri, Fysisk test).

Dersom du har, eller tror du kan ha sykdom, skade eller lyte som kan gi begrensning i Helseattesten eller
føre til Udyktighetserklæring, er det viktig å bestille time i god tid før du har behov for attesten.
Sørg for å få tak i og ta med medisinsk informasjon som kan være til hjelpe for sjømannslegen i vurdering
av Helseattesten.
Dersom helsen ikke er godt nok belyst gjennom undersøkelser og dokumentasjon som gjøres på
undersøkelsedagen kan det være behov for flere undersøkelser og dokumentasjon før en helseattest eller
udyktighetsattest kan utstedes. Ferdig attest vil da først skrives når nok informasjon for å fatte vedtak
foreligger.