Telefontid Åpningstid
Mandag 9.00 – 14.10 9.00 – 16.00
Tirsdag 8.10 – 14.10 8.10 – 16.00
Onsdag 8.10 – 14.10 8.10 – 16.00
Torsdag 8.10 – 14.10 8.10 – 16.00
Fredag 8.10 – 14.10 8.10 – 16.00
Pause 11.45 – 12.45 11.30 – 12.45