Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, har du rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise. Hovedregelen er at du får dekket billigste reisemåte med rutegående transport til og fra nærmeste behandlingssted.

Er det helsemessige årsaker til at du ikke kan benytte deg av rutegående transport, kan du få rekvisisjon til annen transport av din lege.

Ta kontakt dersom du trenger rekvisisjon

Som hovedregel må reisen bestilles innen klokken 13;00 dagen før den finner sted.

Du kan lese mer om dine rettigheter her:

http://www.pasientreiser.no/