Ønsker du å bytte fastlege må du gå inn på helsenorge.no eller ringe Fastlegekontoret 810 59 500.

https://helsenorge.no

Det er ønskelig at du innhenter journal fra forrige lege før du kommer til første time hos ny lege. (Ring legekontoret du flytter fra og be om at journal oversendes til den nye legen)