Senteret sitt bannerbilde

BYTTE AV FASTLEGE

Ønsker du å bytte fastlege må du gå inn på helsenorge.no eller ringe Fastlegekontoret 810 59 500.

https://helsenorge.no

Det er ønskelig at du innhenter journal fra forrige lege før du kommer til første time hos ny lege. (Ring legekontoret du flytter fra og be om at journal oversendes til den nye legen)

 

 

PRISER PÅ OVERSENDELSE AV JOURNAL

 

* Vanlig post

Frei Legesenter fraskriver seg alt ansvar for journalen etter at den er lagt i posten.

Pris : Utskrift:85 kr + porto 59 kr + 50 kr  girogebyr = 193 kr

 

* Journalen sendes som rekommandert post.

Journalen kan spores til den er hentet av mottaker.

Pris : Utskrift:85 kr + girogebyr 50 kr + reel porto ( avhengig av journalens størrelse)

 

 

* Pasienten henter selv ut journalen på legesenteret.

Journalen leveres i sin helhet til nytt legekontor / fastlege.

Pris : Utskrift : 85 kr